Công ty CP Link Nature Power (viết tắt LNP), là doanh nghiệp chuyên kinh doanh thực phẩm sạch, tư vấn  tiêu chuẩn về xuất nhập khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm và tư vấn về xây dựng công trình - dự án,…

Với những thành viên có tâm huyết, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, LNP sẽ luôn vận động để mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý đến với mọi người.

Công ty mong muốn đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã luôn cố gắng kiểm soát chất lượng, năng động trong sáng tạo và đồng thời phát hành Token LNP là hợp đồng điện tử thông minh để mọi người trên toàn cầu biết được hoạt động của Công ty LNP.

Với phương châm kết nối nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên (Link – Nature – Power) đến với mọi người, mọi nhà trên toàn thế giới: LNP luôn nghiêm túc, sáng tạo, biết chia sẻ và vươn mình đến sự chuyên môn hóa trong công việc.

Nguồn lực phát triển trong tương lai của Công ty CP Link Nature Power là niềm tin của khách hàng.